جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مطالعات اکتشاف تفصیلی محدوده طلای کمرسفید استان یزد

از لحاظ جغرافیایی محدوده اکتشافی کمرسفید، در بخش جنوبی استان یزد واقع گردیده است. این محدوده بین طول های جغرافیایی بین طول های شرقی 249378 تا 253334 و عرض های شمالی 3437119 تا 3440466 قرار دارد(جدول 1-1). شهر مهریز نزديك ترين مرکز شهرستان به محدوده می باشد كه در شمال محدوده و در فاصله ی 5/57 كيلومتري (هوایی) از آن قرار دارد. نزدیک ترین روستا به محدوده ی اکتشافی، علی آباد چهل گزی می باشد كه در شمال محدوده و در فاصله ی 4/25 كيلومتري (هوایی) از آن واقع شده‌است. بهترین مسیر دسترسی به محدوده از طریق بزرگراه مهریز – مروست امکان‌پذیر می باشد. به طوری که از خروجی شهر مهریز با طی مسافت 0/62 کیلومتر و گذر از روستاهای تنگ چنار و علی آباد چهل گزی به یک جاده فرعی و خاکی (در سمت چپ بزرگراه) می رسیم؛ از ابتدای این جاده با طی مسافت 3/19 کیلومتر و با گذر از آغل دامداران منطقه، به ضلع غربی محدوده خواهیم رسید. در مجموع فاصله ی زمینی مهریز تا محدوده ی اکتشافی 3/81 کیلومتر می باشد

نام پروژه

کمر سفید

سال انجام پروژه

1402/07/15-1403/07/15

کارفرما

طرح توانمند سازی

مدیر پروژه

دکتر علیرضا جعفری راد

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها