جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

چغارت

آغاز همکاری شرکت مهندسین مشاور کاوشگران با شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به اوایل دهه 60 برمی‌گردد. این قرارداد با موضوع “انجام خدمات مهندسی معدن” فی‌مابین دو شرکت منعقد گردید و از آن زمان و بیش از سه دهه ادامه یافته است. عمده خدمات این مهندسین مشاور شامل طراحی و نظارت بر عملیات اکتشاف در تمامی محدوده‌های شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، ارزیابی ذخیره، طراحی استخراج، مطالعات پایداری شیب در معادن، برنامه‌ریزی تولید بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت معادن، انجام مطالعات فنی و اقتصادی در پروژه‌ها و ارائه سایر خدمات مهندسی متناسب با نیاز کارفرما می‌باشد. این همکاری بلند مدت، از افتخارات شرکت مهندسین مشاور کاوشگران بوده و در طول این دوره همکاری، همواره تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات مهندسی به نحو احسن، به کار گمارده است و نتیجه این تلاش، در ادامه‌دار بودن و گسترش همکاری‌ها با شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، قابل مشاهده است.

نام پروژه

چغارت

سال انجام پروژه

1389/04/06-1403/06/31

کارفرما

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

مدیر پروژه

مهندس سعید رضاییان

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی