جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انجام عملیات اکتشاف تفصیلی در محدوده سنگ آهن کوه غدیر

بر اساس گزارش عملیات اکتشاف عمومی در محدوده سنگ آهن کوه غدیرکه توسط شرکت مشاور کان آذین تهیه شده است، محدوده‌ی اکتشافی کوه غدیر قسمتی از بلوک شماره‌ی 2 پهنه آباده- جازموریان است و در شهرستان سیرجان واقع شده است. پس از انجام مطالعات اولیه در فازهای شناسایی و پی‌جویی؛ محدوده‌ی کوه غدیر به عنوان یکی از تارگت های اکتشافی بلوک شماره‌ی 2 پهنه‌ی آباده-جازموریان جهت ادامه عملیات اکتشافی در فاز عمومی توسط این شرکت مشاور معرفی گردید. گزارش ارائه شده توسط توسط شرکت مشاور در 5 فصل تهیه و تنظیم شده است. در فصل اول به کلیات و زمین‌شناسی عمومی منطقه، در فصل دوم زمین‌شناسی محدوده‏ی مطالعاتی در مقیاس 1:5000 و شرح واحدهای زمین شناسی، زمین شناسی ساختاری محدوده مطالعاتی پرداخته شده و در فصل سوم زمین‌شناسی اقتصادی محدوده‌ی مطالعاتی و در فصل چهارم مطالعات ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی ارائه شده است و نهایتا ًدر فصل پنجم به تلفیق اطلاعات و پیشنهادات از سوی این شرکت مشاور اختصاص داده شده است که در زیر به خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته پرداخته و نهایتاً پیشنهاداتی جهت ادامه عملیات اکتشاف ارائه شده است.

نام پروژه

غدیر نی ریز

سال انجام پروژه

1401/09/19-1402/12/29

کارفرما

شرکت فولاد غدیر نی ریز

مدیر پروژه

دکتر علیرضا جعفری راد

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها