جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نظارت بر مطالعات فاز پی جویی 7 بلوک اکتشافی پهنه سونگون-تکاب استان های آذربایجان شرقی و غربی

نام پروژه

نظارت بر مطالعات فاز پی جویی 7 بلوک اکتشافی پهنه سونگون-تکاب استان های آذربایجان شرقی و غربی

سال انجام پروژه

1400/04/20-1401/04/20

کارفرما

طرح توانمند سازی بخش اکتشاف(ایمیدرو)

مدیر پروژه

مهندس محمد صیدی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها