جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عملیات اکتشاف عمومی محدوده معدنی طلای خونیک

نام پروژه

عملیات اکتشاف عمومی محدوده معدنی طلای خونیک

سال انجام پروژه

1401/4/1-1402/4/1

کارفرما

شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر

مدیر پروژه

مهندس ملیحه پورملکی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی

آخرین پروژه ها