جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نظارت عالیه، کارگاهی و بازرسی اقلام و تجهیزات در رابطه با نیازمندی های کارخانه استحصال آب از باطله کنسانتره سنگ آهن شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

“شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو) وابسته به شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، در نظر دارد براي بازیافت آب از باطله ته ریز تیکنر فازهاي شماره 1 و 2 کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن، یک کارخانه آبگیري از باطله احداث نماید. در فرایند مورد نظر مقرر است از آب موجود در باطله تولید شده از دو خط فرآوري (خروجی از ته ریز تیکنرهاي فاز یک و دو)، با روش آبگیري به مدار تولید کنسانتره بازگردانده شود.
حجم ورودي کارخانه آبگیري از باطله مورد اشاره به میزان 856 t/h پالپ با درصد جامد حدود %50( 428t/h خشک و 428t/h آب) می باشد و در فرآیند کارخانه می بایست محصول با کیفیت قابل استفاده مجدد در فرآیند تولید کنسانتره، به مدار تولید برگردد و کیک نیمه خشک با رطوبت حداکثر 18 % به عنوان باطله در نظر گرفته خواهد شد. مهندسین مشاور کاوشگران در این پروژه خدمات مشاوره، مهندسی عمومی و ستادي، نظارت عالیه بر فعالیت پیمانکار EPC را برعهده دارد.”

نام پروژه

نظارت عالیه، کارگاهی و بازرسی اقلام و تجهیزات در رابطه با نیازمندی های کارخانه استحصال آب از باطله کنسانتره سنگ آهن شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

سال انجام پروژه

1399/09/30-1401/12/29

کارفرما

فولاد سیرجان ایرانیان

مدیر پروژه

مهندس پروشات ملکی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت فیزیکی