جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خدمات مشاوره جهت بررسی و تایید گزارش فنی اقتصادی فولاد سنگ مبارکه

هدف اصلی این پروژه تحلیل و بررسی مالی احداث کارخانه 30000 تنی پی سی سی و 5000 هزارتنی کاغذسنگی به سرمایه گذاری شرکت فولادسنگ مبارکه اصفهان  است که طی آن شرکت مهندسین مشاور کاوشگران گزارش های ارسال از کارفرمای محترم را در دست بررسی قرار داده و نتایج آن را تحلیل خواهد نمود

نام پروژه

خدمات مشاوره جهت بررسی و تایید گزارش فنی اقتصادی فولاد سنگ مبارکه

سال انجام پروژه

1389/07/07-1402/06/15

کارفرما

فولاد سنگ مبارکه

مدیر پروژه

دکتر امید اعجازی

نمودار پیشرفت پروژه

پیشرفت زمانی

پیشرفت مالی