جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مهندس وفا اردلان

مدیر پروژه صنعتی

مهندس وفا اردلان متولد سال 1351 خورشیدی در تهران، دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بوده و در حال حاضر به عنوان مدیر پروژه در شرکت مهندسین مشاور کاوشگران مشغول به کار می باشند.

وی بیش از 25 سال سابقه کار در زمینه های متنوع ذیل را دارد:

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • برنامه ریزی تولید
 • مدیریت پروژه های ساختمانی
 • مدیریت پروژه های صنعتی
 • مدیریت پروژه های راه سازی و پل سازی
 • مدیریت اجرا
 • نظارت
 • تهیه و تدوین اسناد مناقصه و امور قراردادها

اهداف شغلی:

تلاش دارم تا با استفاده از تجربیات خود در واحدهای مختلف صنعتی ، بتوانم با همکاری مدیر محترم عامل و مدیران عزیز این شرکت، در حرکت به سوی ماموریت و چشم اندازهای متعالی ، از طرق علمی و عملی راه گشا باشم . در این مسیر آگاهی از فرصتها و تهدیدهای پیش روی سازمان در هر برهه از زمان میتواند در تنظیم استراتژی های شرکت برای رسیدن به چشم اندازهای ترسیم شده بسیار موثر باشد .

 • کارشناس-شرکت مهندسان مشاور باوند
 • بنیاد تعاون ناجا (خدمت وظیفه – معاونت عمران و مسکن)
 • کارشناس-شرکت ساختمانی کیسون 
 • عضوهیئت مدیره-شرکت مهندسین مشاور هرم پی 
 • کارشناس-شرکت مهندسین مشاور کاوشگران 
 • عضوهیئت مدیره-شرکت دروازه زرین کاسپین 
 • کارشناس-شرکت آرمان آترین 
 • کارشناس-شرکت مهندسی برسو 

دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز-1375

 • موسسه: خانه عمران-1384
 • موسسه: خانه عمران-1384

منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدر جایی دروازه طلایی اقتصاد –ناشر : دوماهنامه پیام مهندس-1385

 • در شرکت مهندسان مشاور باوند به دلیل عملکرد مناسب در کنترل پروژه و انجام دقیق وظایف نظارت مقیم، شایسته اخذ تقدیرنامه و جایزه گردیدم.
 • در شرکت مهندسین مشاور هرم پی به دلیل عملکرد مناسب در مدیریت پروژههای محوله، شایسته اخذ تقدیرنامه و جایزه گردیدم.
 • در شرکت مهندسین مشاور کاوشگران نیز به دلیل عملکرد مناسب در مدیریت پروژه های محوله، شایسته اخذ تقدیرنامه گردیدم.