جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

مهندس عباس پایدار

سرپرست دستگاه نظارت

مهندس عباس پایدار متولد سال 1354 خورشیدی در شهرستان اردکان-یزد، دارای مدرک کارشناسی مهندسی معدن از دانشگاه یزد بوده و در حال حاضر به عنوان سرپرست دستگاه نظارت پروژه مجتمع سنگ آهن سیرجان مفتخر به همکاری با خانواده بزرگ کاوشگران  می باشند.

وی بیش از 20 سال سابقه کار در زمینه های ذیل را دارد:

  • در واحد فنی و برنامه ریزی تولید در خصوص قوانین، مقرارت و اصول کاربردی مناقصات، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه و آشنایی با شرایط عمومی پیمان و قراردادهای پیمانکاری و سرمایه گذاری معدنی همچنین تهیه و تدوین صورت وضعیت و لایحه تأخیرات
  • تهیه و تدوین طرح های استخراج معادن روباز و طرح انفجار با استفاده از نرمافزارهای معدنی Gemcom ، NPV و محاسبه مواد انفجار ی
  • برنامه ریزی تولید، محاسبات تعداد و نوع ناوگان ماشین آلات و کنترل پروژه های استخراج معادن روباز
  • تدوین بودجه پروژه های استخراجی و آنالیز احاد بهای آیتم های معدنکاری
  • افزایش راندمان تولید در پروژه های معدنی از طریق بهینه سازی سیستم PM و 6Sigma


اهداف شغلی:

تلاش دارم تا با استفاده از تجربیات خود در واحده ای مختلف معدنی، بتوانم با همکاری مدیر محترم عامل و مدیران عزیز این شرکت، در ترسیم و حرکت به سوی چشم اندازهای متعالی با استفاده از تجربه و به کارگیری آخرین علوم و دستاوردهای علمی راه گشا و کارآمد باشم . در این مسیر استفاده از پتانسیل های موجود و فرصت های پیشروی سازمان در هر برهه از زمان می تواند در تنظیم استراتژی های شرکت برای رسیدن به چشم اندازهای ترسیم شده بسیار موثر باشد .

  • شرکت توسعه معادن روی ایران در پروژه معدن سرب و روی انگوران
  • شرکت ملی صنایع مس ایران در پروژه مجتمع مس شهربابک(شرکت طوس مسیر(و مجتمع مس سرچشمه )شرکت پارس بنای صدر)
  •  مجموعه معادن مجتمع سنگآهن سیرجان (شرکت عمران کلوت جنوب، شرکت پی و پل جنوب، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران)