پروژه های استخراج معدن

نام پروژه کارفرما منطقه جغرافیایی
خدمات مشاوره اکتشافی و نظارت بر عملیات پیمانکاران اکتشاف زغالسنگ در ایران مرکزی (حوضه زغالدار طبس) شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران طبس – خراسان
طرح جامع توسعه معادن زغالسنگ کشور سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران کلیه حوضه های زغال خیز- ایران
طراحی و برنامه‌ ریزی معدن زغالسنگ سراپرده کرمان شركت زغالسنگ كرمان کرمان
تهيه طرح اجرايي احداث تونل شيبدار و پذيرگاه افق 2300 معدن بزرگ همكار (زغالسنگ) شركت زغالسنگ كرمان همكار كرمان
بررسي گزينه باز كردن فاز 2 معدن اصلي همكار شركت زغالسنگ كرمان كرمان
طراحي استخراج روباز و برنامه ريزي بهره برداري از معادن آهك و رس و طراحي راه دسترسي به آهك 1:1000 شركت سيمان اروميه رشكان – اروميه
طراحي استخراج روباز و برنامه ريزي بهره برداري معدن مارن در مقياس اجرايي 1:2000 شركت سيمان غرب كرمانشاه
تهیه گزارش پایه و فنی و اقتصادی، مطالعات زبیست محیطی و تهیه اسناد مناقصه و برگزاری مناقصه شرکت زغال سنگ البرز مرکزی سوادكوه
طراحي استخراج روباز معدن و برنامه ريزي بهره برداري از معدن آهك سه تپه شركت سيپوركس آبيك قزوين
طراحي استخراج روباز و بهره برداري سنگ گچ قهرمانلو 1:1000 شركت سيمان اروميه قهرمانلو – اروميه
طراحي استخراج زیرزمینی و بهره برداري از معدن اوليه زغالسنگ داربيد خون شركت معدنجو -وزارت معادن و فلزات داربيد خون – كرمان
طراحي استخراج روباز معدن مارن كارخانه سيمان آبيك و تهيه برنامه بهره برداري 1:2000 شركت سيمان آبيك آبيك – قزوين
طراحي استخراج روباز معدن و برنامه ريزي بهره برداري از معدن سيليس آبيك قزوين شركت سيپوركس
زمانبندي ، طراحي زیرزمینی و آماده سازي و توليد معادن اوليه شركت زغالسنگ طبس طبس – خراسان
طراحي استخراج زیرزمینی و بهره برداري از معدن اوليه زغالسنگ داربيد خون شركت معدنجو -وزارت معادن و فلزات داربيد خون – كرمان
انجام خدمات طراحی، مشاوره و نظارت عالیه معدن گل گهر 4 شركت زغالسنگ طبس سیرجان – کرمان
انجام خدمات نظارت کارگاهی بر عملیات بهره¬برداری از معدن سنگ¬آهن جلال آباد زرند کرمان شرکت معیار صنعت خاورمیانه زرند – کرمان
خدمات مهندسی، نظارت و اجرا در رابطه با مطالعات و عملیات اکتشاف مقدماتی محدوده¬های آهن¬دار اطراف معادن سنگ آهن سنگان ((سنگان 2)) تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان خواف
انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات بهره¬برداری از معدن سنگ آهن چاه¬گز تهیه و تولید مواد معدنی ایران بافق
انجام خدمات مهندسی و نظارت عالیه و کارگاهی بر عملیات بهره¬برداری از معدن سنگ آهن چاه¬گز سنگ آهن فلات مرکزی ایران بافق
خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی بهره¬برداری معادن مرکزی و غربی و واحدهای خردایش سنگان مجتمع سنگ آهن سنگان خواف
خدمات مهندسی، نظارت عالیه و کارگاهی بر بهره¬برداری از معادن فرعی و کارگاه¬های خردایش در معادن سنگ آهن سنگان شرکت سنگ آهن شرق ایران خواف
انجام خدمات مهندسی معدن چغارت (ادامه و تکمیل قرارداد شماره 867 مورخ 01/02/1384) سنگ آهن مرکزی ایران بافق
نظارت بر عملیات بهره¬برداری از معدن سنگ آهن میشدوان تهیه و تولید مواد معدنی ایران بافق
نظارت بر عملیات بهره¬برداری از معادن زاغیها، شیطور و سایر آنومالی¬های سنگ آهن ایران مرکزی تهیه و تولید مواد معدنی ایران بافق
انجام خدمات مدیریت طرح، مطالعات بنیادی و طراحی پایه، مهندسی و طراحی¬های متفرقه و جنبی (پایه و تفصیلی در صورت نیاز و ابلاغ کارفرما)، کنترل مهندسی، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی (نظارت بر اجرای طرح، بازگشایی و استخراج، نصب و بهره¬برداری و ...) برنامه¬ریزی و کنترل پروژه... برای معدن مس چهل کوره زاهدان شرکت ملی صنایع مس ایران زاهدان
خدمات مشاوره برای مراحل اول، دوم و سوم (نظارت عالیه) و نظارت کارگاهی بخش¬های مختلف طرح معادن مس علی¬آباد یزد شرکت ملی صنایع مس ایران یزد
انجام خدمات مشاوره و نظارت مرتبط با بهره¬برداری از کارخانه موجود استحصال طلا و خدمات مهندسی مشاوره و نظارت مرتبط با عملیات اجرایی معدن زرشوران گسترش معادن و صنایع معدنی زرشوران تکاب
انجام خدمات مهندسی مشاور شامل نظارت عالیه، نظارت کارگاهی، نظارت بر راه¬اندازی و آزمایشات عملکرد، برنامه¬ریزی و کنترل پروژه پیمانکاران طرح توسعه طلای زرشوران و کارهای باقیمانده طرح اصلی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تکاب
طراحی مفهومی و پیش ارزیابی کانسار مس کهنگ شرکت ملی صنایع مس اصفهان
اصلاح طرح استخراج و برنامه ریزی تولید سه سال اول استخراج معدن چاه گز شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران یزد
تهیه طرح استخراج و مطالعات کانه آرایی معدن مس درآلو شرکت ملی صنایع مس کرمان
طرح بهره برداری استخراج معادن سنگ آهن آنومالیهای C جنوبی و A سنگان شرکت سنگ آهن شرق سنگان
طرح آماده سازی و استخراج مجموعه معادن فرعیسنگ آهن سنگان شامل باغک، دردوی، تپه قرمز و بخشی از C جنوبی شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان سنگان
بهینه سازی، طرح آماده سازی، بهره برداری و برنامه ریزی استخراج معدن خاک نسوز استقلال آباده شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده آباده
طراحی و برنامه ریزی استخراج کانسار آهن آنومالی شمالی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بافق
طراحی و برنامه ریزی استخراج معدن سنگ آهن سه چاهون آنومالی x شرکت سنگ آهن مرکزی بافق
طرح استخراج و تحلیل پایداری شیب نهایی علی آباد شرکت ملی صنایع مس ایران علی¬آباد یزد
طرح استخراج و کارخانه فرآوری کانسار مس چهل¬کوره شرکت ملی صنایع مس ایران زاهدان
طرح نهایی استخراج بلوک II معدن سنگ آهن جلال آباد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران زرند کرمان
جمع بندی مطالعات ژئوتکنیکی و تحلیل پایداری دیواره نهایی جبهه جنوبی معدن چغارت شرکت ملی فولاد ایران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق-یزد
بازنگری محدوده استخراج روباز معدن چغارت بر مبنای مطالعات بهینه سازی و پایداری شیب شرکت ملی فولاد ایران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق-یزد
طراحی و برنامه ریزی استخراج معدن روباز سنگ آهن میشدوان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بافق-یزد
طرح مقدماتی استخراج بلوک II کانسار سنگ آهن جلال آباد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران زرند کرمان
طرح بهره برداری معدن سنگ آهن سه چاهون شرکت سنگ آهن مرکزی بافق-یزد
بهینه سازی مدار سنگ شکنی معدن سنگ آهن چغارت جهت افزایش تولید سنگ آهن دانه بندی 0 تا 10 میلیمتر با عیار 60% شركت سنگ آهن مركزي ايران (بافق) بافق-یزد
بهینه سازی و طرح مقدماتی آماده سازی و استخراج کانسار سنگ آهن میشدوان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بافق-یزد
تعیین حد بهینه استخراج روباز در کانسار چاه گز و طرح مفهومی استخراج شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق-یزد
طراحی پیت نهایی بلوک شماره II معدن سنگ آهن جلال آباد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران زرند کرمان
اکتشاف تکمیلی ، تجهیز و بازکردن معدن آنتیموان سفیدآبه شرکت تهيه و تولید مواد معدنی ایران سفیدآبه
بررسي مشكلات موجود ، راهكارهاي بهبود روش استخراج و بررسي تجهيز معادن بيتومين استان ايلام سازمان صنایع و معادن استان ایلام استان ایلام
برآورد حجم انواع باطله های معدن نمک سرخه شرکت کربنات سدیم سمنان سمنان
برنامه تأمین خوراک کارخانه کربنات سدیم سمنان از معدن نمک سرخه جهت 11 ماه (از اول آبان 84 تا پایان شهریور 85) برای ارائه به فروشنده شرکت کربنات سدیم سمنان سمنان
برنامه تأمین خوراک کارخانه کربنات سدیم سمنان از معدن نمک سرخه جهت 11 ماه (از اول آبان 84 تا پایان شهریور 85) شرکت کربنات سدیم سمنان سمنان
گزارش سومین برنامه زمانی استخراج نمک سرخه (16 ماهه) شرکت کربنات سدیم سمنان سمنان
گزارش سومین برنامه زمانی استخراج نمک سرخه (دومین برنامه تسریعی 6 ماه اول شرکت کربنات سدیم سمنان سمنان
طراحی استخراج روباز و زیرزمینی و مطالعات فنی - اقتصادی کانسار مس چهل کوره استان سیستان و بلوچستان شركت ملي صنايع مس ايران(طرح اكتشاف مس) زاهدان
طراحی استخراج معدن نمک سرخه شرکت کربنات سدیم سمنان سرخه
طراحی استخراج و تعیین حد بهینه استخراج روباز در پیت شمالی معدن سه‌ چاهون توده‌ جنوبی آنومالی XI طرح توسعه مجتمع معدنی سنگ‌ آهن چغارت یزد
طراحی استخراج و مطالعه فنی و اقتصادی معدن آهک منطقه افتر شرکت کربنات سدیم سمنان سمنان
طراحی استخراج و مطالعه فنی و اقتصادی معدن آهک کارخانه سیمان سفید نی ریز شرکت سیمان سفید نی ریز نیریز-فارس
طراحی استخراج روباز و برنامه¬ریزی بلوک IV معدن سنگ‌ آهن جلال آباد زرند شرکت تهيه و تولید مواد معدنی ایران یزد
طراحی مفهومی استخراج روباز و مطالعه فنی و اقتصادی کانسار مس لار زاهدان شركت ملي صنايع مس ايران(طرح اكتشاف مس) زاهدان
طراحي استخراج و برنامه ريزي بهره برداري معدن مارل شركت سيمان كهگيلويه دشت روم – كهگيلويه و بويراحمد
نظارت بر حفر چاه معدني و فضاهاي زيرزميني طرح سرب و روي مهدي آباد مهدي آباد يزد
طراحي استخراج و برنامه ريزي بهره برداري از معادن سنگ آهك و مارل شركت سيمان فارس و خوزستان فارس
طراحی استخراج روباز کانسار سنگ‌ آهن جلال آباد زرند - برنامه‌ ریزی استخراج بلوک B-IV شرکت تهيه و تولید مواد اولیه فولاد ایران زرند کرمان
بررسی ذخیره و طراحی مقدماتی استخراج کانسار سه‌ چاهون - آنومالی X شرکت سنگ‌ آهن مرکزی یزد
بررسی ذخیره و طراحی مقدماتی استخراج کانسار چاه‌ گز شرکت سنگ‌ آهن مرکزی یزد
طراحي استخراج و برنامه ريزي بهره برداري معدن سنگ آهك شركت سيمان سفيد ني ريز ني ريز فارس
طراحی نهایی معدن سه‌ چاهون - توده‌ شمالی آنومالی XI طرح توسعه مجتمع معدنی سنگ‌ آهن چغارت یزد
طراحي استخراج و برنامه ريزي بهره برداري بلوك 4 معدن سنگ آهن جلال آباد شركت تهيه و توليد مواد اوليه فولاد زرند كرمان
طراحی استخراج معدن مارن " چال بنیو " کارخانه سیمان کهگلویه شركت سيمان كهگيلويه كهگيلويه و بويراحمد
طراحی استخراج معدن گچ سرگچینه کارخانه سیمان کهگیلویه شركت سيمان كهگيلويه كهگيلويه و بويراحمد
طراحی استخراج معدن مارن " کوه برآفتاب " کارخانه سیمان کهگیلویه شركت سيمان كهگيلويه كهگيلويه و بويراحمد
طراحي استخراج معادن دوگانه مارل و برنامه ريزي بهره برداري آن شركت سيمان كهگيلويه دشت روم – كهگيلويه و بويراحمد
برنامه ريزي استخراج معدن سه چاهون طرح توسعه مجتمع معدني سنگ آهك چغارت – شركت ملي فولاد ايران بافق – يزد
طراحی استخراج ذخیره سنگ آهک بلوک V کارخانه سیمان هرمزگان شركت سيمان هرمزگان بندر خمير
اصلاح نهایی پیت و برنامه زمان بندی استخراج سال 76 معدن چغارت طرح توسعه مجتمع معدنی سنگ‌ آهن چغارت بافق یزد
طراحي استخراج معدن و تهيه برنامه بهره برداري در مرحله تفصيلي معدن سنگ آهك شركت سيمان هرمزگان بندر خمير
طراحي استخراج معدن و تهيه برنامه بهره برداري در مرحله تفصيلي معدن مارن غربي شركت سيمان هرمزگان بندر خمير
طراحی معدن سنگ‌ آهن چغارت بر اساس ترازهاي 12/5 متري طرح توسعه مجتمع معدنی سنگ‌ آهن چغارت بافق یزد
طراحي مقدماتي استخراج زیرزمینی سرب و روي مهدي ‌آباد يزد طرح اكتشاف تفصيلي سرب و روي مهدي ‌آباد يزد مهدي ‌آباد يزد
طراحي استخراج روباز و برنامه ريزي بهره برداري از كانسار دياتوميت ممقان شركت مترو آذربايجان شرقي
طراحي و برنامه ريزي استخراج روباز معدن گرانيت قره باغ شركت توسعه صادرات معادن آذربايجان غربي
طراحي استخراج روباز و برنامه ريزي بهره برداري معدن سنگ آهك الوير شركت سيمان سفيد ساوه الوير – ساوه
انتخاب گزينه مناسب براي گشودن معدن زیرزمینی سرب و روي عمارت طرح اكتشاف تفصيلي سرب و روي وزارت معادن اراك
بررسي و تهيه گزارش عمليات آتشكاري¬كنترل¬شده معدن¬سنگ ساختماني گرانيت قره باغ (روباز) شركت توسعه صادرات معادن ايران آذربايجان غربي
**************** **************** ****************
**************** **************** ****************