گواهی نامه ها

مهندسین مشاور کاوشگران موفق شده است تمامی گواهی نامه های لازم برای فعالیت در زمینه های معدن، فراوری مواد معدنی، زمین شناسی و ژئوتکنیک را کسب کند